Build Divide: (Phần 1) tập 1

Build Divide: Code Black
Lượt xem: 17,822
Cập nhật: 12 / 12 tập
Thành phố Nhật Bản “Kyoto Mới” bị trò chơi phích gọi tên là “BUILD DIVIDE” khống chế và thành phố được “Vua” mạnh nhất cai trị. Một tin vịt lưu truyền trong thành phố: “Trở thành vua nhờ vào BUILD DIVIDE, thì tất cả các nguyện vọng sẽ được thực hiện.” Do mục đích này, người thiếu niên Kurabe Terashinin được người thiếu nữ thần bí Banka Kikurario hướng dẫn, lao vào cuộc chiến đấu gọi tên là “Cấu tạo lại từ đầu” này.
Build Divide: (Phần 1)Build Divide: Code Blackphim Build Divide: (Phần 1) Build Divide: (Phần 1) tập 1 Build Divide: (Phần 1) tập 12Build Divide: (Phần 1) mới nhất Build Divide: (Phần 1) Vietsub Build Divide: (Phần 1) FHD