Khe Hở Không Gian tập 1

Rift / Shi Kong Zhi Xi
Lượt xem: 49,923
Cập nhật: 13 / ??? tập
Do năng lượng giữa thế giới hiện tại và thế giới khác không ổn định đã sinh ra khe hở không gian, các quái vật ở thế giới khác có thể thông qua con đường duy nhất này đến thế giới hiện tại. Để ngăn cản quái vật xâm nhập, trong thế giới hiện tại có một nhóm người mang thiên mệnh đặc biệt, dũng cảm đứng trong khe hở không gian chiến đấu để bảo vệ thế giới.

Khe Hở Không GianRift / Shi Kong Zhi Xiphim Khe Hở Không Gian Khe Hở Không Gian tập 1 Khe Hở Không Gian tập 13Khe Hở Không Gian mới nhất Khe Hở Không Gian Viet-Engsub Khe Hở Không Gian FHD